OUR PARISH STORY

Back in 1977, Sunday masses were held in the multi-purpose hall of the Elvinda Homeowners' Association (EVHAI) that was put up in an open space along Melenguas Street. The open space measures four hundred ninety-nine point eight (499.8) square meters. Subject lot was registered on December 30, 1974 in Calamba, Laguna under TCT Number 40386. Since most of the homeowners activities such as raffle, funeral parlor and others were held in the multi-purpose hall, an idea came to mind - to contruct a chapel in the open space. The idea was a brainchild of the women from Elvinda Village, notably - Mrs. Norma Camello, Rosie Dacoco, Julie Chaves, Ester Garcia, Inday Tuya, Marina Uyyan and others.

During his term as President of EVHAI in 1980, Mr. Tony Dacoco requested Mayor Felicisimo F. Vierneza and some municipal councilors that the open space be used by the homeowners for their varied activities. Mayor Vierneza promised to study the request.

This open space was also eyed upon by the Christian Fellowship Organization for their use. Mr. Danny Bernardo, President, offered to pay P20,000 for the lot.

Mayor Vierneza designated a team to look into the activities of the interested groups, the Elvinda Homeowners' Association and the Christian Fellowship Organization. Ultimately, the municipal government of San Pedro awarded the use of the open space to the Elvinda Homeowners' Association. The decision was made by Mayor Vierneza after learning, from the team's report, that not all members of the Christian Fellowship Organization are residents of Elvinda Village.

On February 4, 1980, the ground-breaking ceremony for the construction of the chapel was held. A mass, presided by Rev. Fr. Jerry Bitoon, was celebrated before the ground-breaking. During the mass, there was heavy rainfall and strong wind, so strong that the makeshift altar was torn down. The head of the image of the Blessed Virgin broke, the image of St. Vincent Ferrer fell, and the hand of the Crucified Christ also broke.

Construction of the temporary chapel continued through 1982 and Sunday masses were held there. In June 1983, Engineer Romulo Gines, President of EVHAI, drew the master plan of the chapel. Funds used in construction came from the villagers' personal donations and fund-raising activities. In the same year, the chapel was finished through the homeowners' 'bayanihan' efforts.

Additions and improvements to the chapel were done in 1984 through the EVHAI, under the leadership of Mr. Nestor Lopena, President; the Precious Blood of Jesus Charismatic Community, and Mr. and Mrs. Ulysses Lopez. Funds were raised through projects like beauty contest, raffle, bingo, and others.

On May 10, 1986, Rev. Fr. Jerry Bitoon blessed the facade of the chapel, with Mayor Calixto Cataquiz as sponsor.

Meanwhile, the Elvinda Village Pastoral Council of the Laity passed a resolution that requested the municipal government of San Pedro for extension of the chapel lot to include the Napocor easement, covering an area of six hundred thirty (630) square meters. The extension will be used for the construction of a parish funeral parlor and a parking lot. On July 29, 1986, the formal request was sent to Mayor Calixto Cataquiz, through Atty. Rosendo Chaves.

Starting September, 1986, Rev. Fr. Felix Celeste, OSJ and Rev. Fr. Joey Apin, OSJ celebrated mass in the chapel. Following their re-assignment to other parishes, Rev. Fr. Philip Gagatiga, OSJ, took over.

In March 1987, the Contract of Usufruct was signed by OIC Mayor Calixto R. Cataquiz and Atty. Rosendo Chaves, President of Elvinda Village Pastoral Council of the Laity.

On October 17, 1989, the Pastoral Council of the Laity, through Mr. Mar Acuesta, President, wrote Rev. Fr. Ben Pagsuyuin, parish priest of San Pedro Apostol, of its intention to form a parish. Fr. Pagsuyuin approved the request. The formal petition was submitted to Bishop Pedro N. Bantigue of the Diocese of San Pablo on November 7, 1990. The proposed parish will include Elvinda Village, Olivarez Homes, Console XII, Sibulo and Amante. It is bounded in the east by the creek near Pacita Complex II, in the west by Barangay San Vicente and in the north by the National Road, encompassing twenty-five (25) hectares, more or less.

A meeting among the presidents of the villages was called by Mrs. Violeta Bigornia on January 17, 1991. Present in the meeting were Messrs. Dell Dakila (Olivarez Homes), Rodolfo Gallardo + (Elvinda Village), Danilo Estrella (Console XII Subd.) and Rene Jaurigue + (Sibulo I Subd.). Also in attendance was Rev. Fr. Maximo Mañalac, parish priest in Landayan and representative of Bishop Bantigue. In the meeting, Fr. Mañalac explained the duties, responsibilities, and privileges of a parish to the homeowner presidents. After one week, Fr. Mañalac made an ocular visit to the five subdivisions and submitted a report of his visit to Rev. Fr. Emilio Palma, Diocesan Chancellor Secretary of Bishop Pedro N. Bantigue.

The mayor's permit to construct the convent was issued on February 25, 1991. Finally, the construction of the convent started on March 25, 1991 with funds coming from the proceeds of a raffle, the major prize of which was a car.

On July 16, 1991, South City Homes in Biñan celebrated its 'fiesta'. Here Bishop Pedro N. Bantigue and Rev. Fr. Sancho Sison, OSJ met and discussed the petition by the Elvinda Village Pastoral Council of the Laity to establish a parish. In that discussion, Bishop Bantigue and Fr. Sancho both agreed to hold the Canonical Erection of Our Lady of Fatima Parish in Elvinda Village on August 18, 1991.

At ten o' clock in the morning of August 18, 1991, the Canonical Erection of Our Lady of Fatima Parish was held and so was the installation of Rev. Fr. Sancho Sison, OSJ, Provincial Superior of the Oblates of St. Joseph, as the first parish priest.

 

For the past twenty-one (21) years of its existence as a Parish, the following priests from the Oblates of St. Joseph served as parish priests, along with their lay counterparts:

Noong 1977, ang Elvinda Homeowners Association ay nakapagpatayo ng isang "multi-purpose" sa isang "open space" sa Phase II malapit sa "basketball court" sa Melenguas Street. Doon ginaganap ang misa tuwing Linggo at ang mga paring nagmimisa ay inaanyayahan mula sa iba't-ibang parokya.

Sa dahilang ang lahat ng aktibidades tulad ng "raffle", "funeral parlor" at iba pa ay doon ginaganap, napagkasunduan ng mga naninirahan sa Elvinda, sa pangunguna ng mga kababaihang tulad nina Gng. Norma Camello, Rosie Dacoco, Julie Chaves, Ester Garcia, Inday Tuya, Marina Uyyan at iba pa, na magpatayo ng sariling kapilya.

Noong mahalal na Pangulo ng EVAI si G. Tony Dacoco noong 1980, inanyayahan niya si Mayor Felicisimo F. Vierneza at ilang konsehal ng San Pedro sa isang pagtitipon na ginanap sa kanilang tahanan at doon hiniling na ipagkaloob na sa Elvinda Homeowners Association ang "open space" na may sukat na 499.8 metro kuwadrado na nasa Crismor Avenue malapit sa tahanan nina Col. & Mrs. Dioscoro Tuya para tayuan ng kapilya. Nangako naman si Mayor Vierneza na kanyang pag-aaralan ang kahilingang ito.

Nagkataon palang pinagmimithian din ng isang nagngangalang G. Danny Bernardo, Pangulo ng Christian Fellowship Organization ang naturang lote at inalok si Mayor Vierneza ng halagang dalawampung libo (P20,000.00) bilang paunang bayad mapa sa kanila lang ang lote upang tayuan ng kanilang Christian Fellowship Church.

Nagbuo ng isang "team" si Mayor Vierneza upang magsiyasat at nang mapag-alamang ang mga kasapi ng Christian Fellowship Organization ay taga iba't-ibang lugar, ipinagkaloob sa Elvinda Village Homeowners Association ang lote matapos mapatunayang ang gagamit ay pawang lihitimong taga-Elvinda Village.

Ang "open space" ay naka-rehistro sa Registry Deeds sa Calamba, Laguna sa ilalim ng TCT bilang 40386 noong Disyembre 30, 1974. Ang "Contact of Usufruct" naman ay pinirmahan ni Mayor Calixto R. Cataquiz, Jr., Mayor OIC ng San Pedro at Atty. Rosendo Chaves na noon ay siyang Presidente ng Elvinda Village Pastoral Council of the Laity noong Marsi 1987.

Noong Pebrero 4, 1980, ginanap ang "ground breaking" bilang pasinaya sa pagtatayo ng kapilya. Ang nagmisa ay si Rev Fr. Jerry Bitoon. Habang nagmimisa, umulan ng napakalakas, kasama ang malakas na hangin. Ang ginawang pansamantalang altar ay nagiba, bumagsak ang Imahen ng Mahal na Birhen kaya naputol ang ulo, nabali ang kamay ni Hesus na nakapako sa krus at ang Imahen ni San Vicente Ferrer ay bumagsak din.

Simula noong 1980 hanggang 1982, ang misa ay doon na ginaganap tuwing Linggo habang unti-unti na pinagagawa ang pansamantalang kapilya. Noong Enero 1983, nahikayat nina Gng. Rosie Dacoco at Norma Camello si Engr. Romulo Gines, Pangulo noon ng Elvinda Homeowners Association na gumawa ng "master plan" ng kapilya sa pamamagitan ng bayanihan, naayos na ang pagpapagawa.

Noong 1984, panahon ng pamumuno ni G. Nestor Lopena bilang Pangulo ng Asosasyon, malaki ang nagawang karagdagan sa kapilya dahil sa mga materyales na nahingi kay Mayor Vierneza. Malaki rin ang naitulong sa pagpapagawa ng Precious Blood of Jesus Charismatic Community na siyang nagpatapos ng "left wing". Gayundin sina G. at Gng. Ulysses Lopez at mga "fund raising" tulad ng "beauty contest", "raffle", "binggo", at iba pa.

At noong Mayo 10, 1986, binasbasan ni Rev. Fr. Jerry Bitoon ang "facade" na ang sponsor ay si Mayor Calixto Cataquiz.

Noong Hulyo 29, 1986, sinulatan ni Atty. Rosendo Chaves, Pangulo ng Parish Pastoral Council of the Laity, si Mayor Calixto Cataquiz ukol sa resolusyon ng ating Parish Council para sa "extension" ng lote ng kapilya hanggang sa "Napocor easement" upang maipagawa natin ang "funeral parlor" at paradahan ng sasakyan na mayroong 630 metro kuwadrado.

Simula noong Setyembre 1986, ang nagmimisa sa kapilya ay sina Rev. Fr. Felix Celeste, OSJ at Rev. Fr. Joey Apin, OSJ. Ngunit noong madestino sila sa ibang lugar, si Rev. Fr. Philip Gagatiga, OSJ ang pumalit sa kanila.

Bilang pagtupad sa napagkasunduan sa pulong ng PCL, sinulatan ni G. Max Acuesta, bilang Pangulo, si Rev. Fr. Ben Pagsuyuin at pormal naipahayag ang pagnanais na magkaroon ng sariling Parokya noon Oktubre 17, 1989 na kanyang sinang-ayunan.

Noon namang Nobyembre 7, 1990, pormal na isinumite nina Gng. Violeta Bigornia at Josie Baylon kay Monsignor Pedro N. Bantigue, Obispo ng Diyosesis ng San Pablo ang petisyong maging Parokya ng Elvinda Village kasama ang apat na karatig na subdibisyong binubuo ng Olvarez Homes, Console XII, Sibulo at Amante. Ang mga "boundaries" ay sa gawing silangan ay "creek" na malapit sa Pacita Complex II, sa gawing kanluran ay ang Barangay ng San Vicente at sa silangan ay ang "National Road". Ang kabuuang lawak ay mga dalawampu at limang(25) hektarya.

Pinulong ni Sr. Violeta Bigornia noong Enero 17, 1991 ang lahat ng Pangulo ng subdibisyon sina G. Rodolfo Gallardo + (Elvinda Village), G. Rene Jaurigue + (Sibulo I Subdivision), G. Danilo Estrella (Console XII Subdvision), at G. Dell Dakila (Olivarez Homes) kasama si Rev. Fr. Maximo Mañalac na noon ay Kura-Paroko ng Landayan, na ipinadala ni Msgr. Bantigue upang ipaliwanag ang mga tungkulin, obligasyon, at "privileges" ng isang Parokya. Makalipas ang isang linggo, pinuntahan at tiningnan ni Rev. Mañalac ang limang subdibisyon at isinumite niya ang kanyang ulat kay Rev. Fr. Emilio Palma, Diocesan Chancellor Secretary ni Msgr. Pedro Bantigue.

Noong Pebrero 25, 1991, humingi na si Gng. Violeta Bigornia ng "Mayor's permit" upang ipagawa na ang kumbento noong Marso 25, 1991. Ang "fund raising" na ginamit sa pagpapagawa ay mula sa pa-"raffle" ng kotse.

Fiesta ng South City Homes noong Hulyo 16, 1991 nang pag-usapan nina Msgr. Pedro Bantigue at Rev. Fr. Sancho Sison, OSJ ang petisyon maging Parokya at napagkasunduan nilang gawin ang "Canonical Erection" ng OUR LADY OF FATIMA PARISH sa Elvinda Village noong Agosto 18, 1991.

At noon ngang Agosto 18, 1991 sa ganap na ika-10:00 ng umaga, ginanap ang "Canonical Erection" ng Parokya at ang "installation" ng unang Kura Paroko na si Rev. Fr. Sancho M. Sison, OSJ na noon ay siyang Probinsyal Superior ng "Oblates of St. Joseph".

 

Ang mga naging Parish Priests at mga naging Presidente ng Parish Pastoral Council ay ang mga sumusunod:

Parish PriestsPPC PresidentsYears of service
Rev. Fr. Sancho Sison, OSJ Bro. Ver Manlutac
Bro. Ver Gonzales
1991-1994
Rev. Fr. John de Castro, OSJ Bro. Eloy Penaredondo
Bro. Dell Dakila
1995-1997
Rev. Fr. Domingo Manalo, OSJ Bro. Dell Dakila
Bro. Nestor Gabutero
1998-2000
Rev. Fr. Edmund Jorge, OSJ Bro. Oscar Alvarez 2001-2003
Rev. Fr. Jose Apin, OSJ Sr. Tita Haspela 2004-2006
Rev. Fr. Clifford Carrerra, OSJ Bro. Dell Dakila 2007-2009
Rev. Fr. Venancio Silva, OSJ Bro. Dell Dakila 2010-2016
Other Priests who have served in our Parish
(As Assistant / Guest / Aeconomus)
  
Rev. Fr. Paul Jinon, OSJ
Rev. Fr. Jerry Cala, OSJ
Rev. Fr. Cris Sabili, OSJ
Rev. Fr. Dennis Venus, OSJ
Rev. Fr. Alfred Piad, OSJ
Rev. Fr. Ading Sobremisana, OSJ
Rev. Fr. Renato Calampinay, OSJ
Rev. Fr. Ed Bayani, OSJ
Rev. Fr. Resty Rosales, OSJ
Served in our Parish as Seminarians
(now full-fledged Priests)
  
Rev. Fr. Robert Calderon, OSJ
Rev. Fr. Rex Alday, OSJ
Rev. Fr. Robert John Comia, OSJ
Rev. Fr. Joel Villanueva, OSJ
Rev. Fr. Ernie Matibag, OSJ
Rev. Fr. Erwin Aguilar, OSJ
Rev. Fr. Helbert Jadraque, OSJ

OUR PATRON, OUR LADY OF FATIMA

 

Our Lady of Fatima

HISTORY

Source: Wikipedia

 

On 13 May 1917, ten year old Lúcia dos Santos and her cousins Jacinta and Francisco Marto were herding sheep at a location known as the Cova da Iria near their home village of Fátima in Portugal. Lúcia described seeing a woman "brighter than the sun, shedding rays of light clearer and stronger than a crystal ball filled with the most sparkling water and pierced by the burning rays of the sun." Further appearances were reported to have taken place on the thirteenth day of the month in June and July. In these, the woman exhorted the children to do penance and Acts of Reparation, and to make sacrifices to save sinners. The children subsequently wore tight cords around their waists to cause themselves pain, performed self-flagellation using stinging nettles, abstained from drinking water on hot days, and performed other works of penance and mortification of the flesh. Most important, Lúcia said that the lady had asked them to pray the rosary every day, and stated that the rosary, as a frequent prayer, was the key for personal and world peace. This had particular resonance since many Portuguese men, including relatives of the visionaries, were then fighting in World War I. According to Lúcia's account, in the course of her appearances, the woman confided to the children three secrets, now known as the Three Secrets of Fátima.

Thousands of people flocked to Fátima and Aljustrel in the following months, drawn by reports of visions and miracles. On 13 August 1917, the provincial administrator and anticlerical Freemason, Artur Santos (no relation to Lúcia Santos), believing that the events were politically disruptive, intercepted and jailed the children before they could reach the Cova da Iria that day. Prisoners held with them in the provincial jail later testified that the children, while upset, were first consoled by the inmates, and later led them in praying the rosary. The administrator interrogated the children and tried unsuccessfully to get them to divulge the contents of the secrets. In the process, he threatened the children, saying he would boil them in a pot of oil, one by one unless they confessed. The children refused, but Lúcia told him everything short of the secrets, and offered to ask the Lady for permission to tell the Administrator the secrets. That month, instead of the usual apparition in the Cova da Iria on the 13th, the children reported that they saw the Virgin Mary on 15 August, the Feast of the Assumption, at nearby Valinhos.

As early as July 1917 it was claimed that the Virgin Mary had promised a miracle for the last of her apparitions on 13 October, so that all would believe. What happened then became known as "Miracle of the Sun". A crowd believed to number approximately 70,000, including newspaper reporters and photographers, gathered at the Cova da Iria. The incessant rain had finally ceased and a thin layer of clouds cloaked the silver disc of the sun. Witnesses said later it could be looked upon without hurting the eyes. Lúcia, moved by what she said was an interior impulse, called out to the crowd to look at the sun. Witnesses later spoke of the sun appearing to change colors and rotate like a wheel. Not everyone saw the same things, and witnesses gave widely varying descriptions of the "sun's dance". The phenomenon is claimed to have been witnessed by most people in the crowd as well as people many miles away. While the crowd was staring at the sun, Lucia, Francisco, and Jacinta said later they were seeing lovely images of the Holy Family, Our Lady of Sorrows with Jesus Christ, and then Our Lady of Mount Carmel. They said they saw Saint Joseph and Jesus bless the people. The children were aged 10, 9, and 7 at the time.

Columnist Avelino de Almeida of O Século (Portugal's most influential newspaper, which was pro-government in policy and avowedly anti-clerical), reported the following: "Before the astonished eyes of the crowd, whose aspect was biblical as they stood bare-headed, eagerly searching the sky, the sun trembled, made sudden incredible movements outside all cosmic laws - the sun 'danced' according to the typical expression of the people." Eye specialist Dr. Domingos Pinto Coelho, writing for the newspaper Ordem reported "The sun, at one moment surrounded with scarlet flame, at another aureoled in yellow and deep purple, seemed to be in an exceeding fast and whirling movement, at times appearing to be loosened from the sky and to be approaching the earth, strongly radiating heat". The special reporter for the 17 October 1917 edition of the Lisbon daily, O Dia, reported the following, "...the silver sun, enveloped in the same gauzy purple light was seen to whirl and turn in the circle of broken clouds...The light turned a beautiful blue, as if it had come through the stained-glass windows of a cathedral, and spread itself over the people who knelt with outstretched hands...people wept and prayed with uncovered heads, in the presence of a miracle they had awaited. The seconds seemed like hours, so vivid were they."

No movement or other phenomenon of the sun was registered by scientists at the time. According to contemporary reports from poet Afonso Lopes Vieira and schoolteacher Delfina Lopes with her students and other witnesses in the town of Alburita, the solar phenomenon was visible from up to forty kilometers away. Not all witnesses reported seeing the sun "dance". Some people only saw the radiant colors, and others, including some believers, saw nothing at all.

Since no scientifically verifiable physical cause can be adduced to support the phenomenon of the sun, various explanations have been advanced to explain the descriptions given by numerous witnesses. A leading conjecture is a mass hallucination possibly stimulated by the religious fervor of the crowds expectantly waiting for a predicted sign. Another conjecture is a possible visual artifact caused by looking at the sun for a prolonged period. As noted by Professor Auguste Meessen of the Institute of Physics, Catholic University of Leuven, looking directly at the Sun can cause phosphene visual artifacts and temporary partial blindness. He has proposed that the reported observations were optical effects caused by prolonged staring at the sun. Meessen contends that retinal after-images produced after brief periods of sun gazing are a likely cause of the observed dancing effects. Similarly Meessen states that the colour changes witnessed were most likely caused by the bleaching of photosensitive retinal cells. Meessen observes that solar miracles have been witnessed in many places where religiously charged pilgrims have been encouraged to stare at the sun. He cites the apparitions at Heroldsbach, Germany (1949) as an example, where exactly the same optical effects as at Fatima were witnessed by more than 10,000 people.

There is no evidence that people who came to Fatima, even those expecting a miracle, were staring at the sun before Lucia spoke. Most would have been focused on the tree where the children said the lady appeared. Some onlookers reported other phenomena, including luminous mist and the showers of flower petals seen around and above the tree during previous visitations.

In addition to the Miracle of the Sun, the seers at Fatima indicated that the lady prophesied a great sign in the night sky which would precede a second great war. On January 25, 1938, bright lights, an aurora borealis appeared all over the northern hemisphere, including in places as far south as North Africa, Bermuda and California. It was the widest occurrence of the aurora since 1709 and people in Paris and elsewhere believed a great fire was burning and fire departments were called. Lucia, the sole surviving seer at the time, indicated that it was the sign foretold and so apprised her superior and the bishop in letters the following day. Just over a month later, Hitler seized Austria and eight months later invaded Czechoslovakia.

 

 

VISION

We are a communion of persons, formed by the Word of God that come together to celebrate the Day of the Lord, renewing, praising and offering to the Lord ourselves as His people and He, our God, growing in a relationship of faith, hope and love with God, through a process of living the new Covenant with the Father in Christ by the power of the Holy Spirit.

Ours is a community that proclaims the Kerygma, not only in words, but in deeds, witnessing to the meaning of the Good news to believe in Christ and follow His commandments.

As we work to establish God's kingdom in every heart and home, we give freely and fully of ourselves and love and serve one another in the spirit that Christ commanded his first disciples: "Love one another, as I loved you and through this, you will be known as my disciples."

We commit ourselves, as disciples of Jesus, to be His family who speak as the one words and do the deeds of Christ in union with Mary, our Patroness and Mother and Joseph, her husband, greatest models of Christian discipleship.


MISSION

The Lord calls us to be His Eucharistic, evangelizing people in the service of His Kingdom and of one another:

  • To evangelize families and make home for Christ;
  • To develop community life in Christian charity and solidarity;
  • To be the venue and instrument of Christian renewal where the full ministry and life of the Church is experienced by the faithful

CHARISM

We are the parish family dedicated to the preaching and witnessing to the Word, to the conversion, healing and sanctification of souls. We undertake the moral and religious education of the youth. We attend to the spiritual needs of the aged and dying and we work for the formation of a community of believers.

PANANAW

Ang Bayan ng Diyos ng Diyosesis ng San Pablo, nagkakaisang naglalakbay tungo sa kaganapan ng buhay upang maging isang kapatiran ng mga tunay na alagad ni Kristo at Iglesia ng mga Maralita.


MISYON

Pinasigla ng mga kaloob ng Espiritu Santo at sa patuloy na panalangin ni Maria, Ina ng Diyos at ni San Pablo, Unang Ermitanyo, kami ay nagtatalaga ng sarili na:

  • Maging buhay na saksi ni Hesukristo;
  • Makiisa sa ebanghelisasyong integral;
  • Pag-ibayuhin ang paglilingkod at apostolado ng layko;
  • Buuin ang pamilya bilang isang munting simbahan;
  • Bumuo ng mga pamayanang Kristiyano ng mga pamilya sa bawat parokya ng Diyosesis.

Sa pamamagitan nito, magiging pamayanan kami ng mga tunay na alagad ni Kristo bilang Iglesia ng mga Maralita na maka-Diyos, makatao, makabayan at makakalikasan.

MASS SCHEDULES

 

Monday 6:00 am English
Tuesday 7:30 pm Tagalog
Wednesday 7:30 pm Tagalog
Thursday 7:30 pm Tagalog
Friday 7:30 pm Tagalog
Saturday 6:00 am
6:00 pm
English
Tagalog (Anticipated Mass)
Sunday  6:00 am
 8:00 am
10:00 am
 6:00 pm
Tagalog
English
Tagalog (Children's Mass) 
Tagalog (3rd Sunday- All Male serving) 

OUR LITURGICAL SERVICES

Dawn procession every first Saturday of the month
Holy Rosary before Holy mass
Novena to Our Mother of Perpetual Help every Wednesday
Novena to St. Joseph our Protector every Wednesday
Exposition of the Holy Eucharist every Thursday
Novena to Sacred Heart of Jesus every first Friday of the month
Street Mass every first Sunday of the month 4:00 pm
Confession every Sunday or any day Priests are available
Baptism every Sunday 11am or depending on the request
Confirmation every feast day, during Second Saturday of May
Wedding every Saturday or any day provided couples attend the required seminars
Anointing of the Sick any time
Visiting of the Sick any time
Blessing of the Dead any time

PARISH INFORMATION

Population 9k +-
No. of villages 7
Estimate number of houses / apartments 1,580
Mostly type of residents working people
No. of church workers 262
No. of Ministries 9
No. of Organizations 12
No. of Parish years 22
Dedication Day May 12
Feast Day May 13
No. of past Parish Priests 7
No. of past PPC Presidents 9
No. of Sunday Masses 5 (incl. Anticipated mass)

OLFP Logo